منوی دسته بندی

نمونه فیلم حل تست های کنکور

موج تجربی 99 نوسان تجربی 99 سرعت متوسط تست 160 ریاضی فیزیک 1400 تست 157 ریاضی فیزیک 1400 نمودار بی دررو نکته تستی حرکت مقاومت معادل پیچیده کلیدها فشار در…

جزوات

کتاب های درسی نظام جدید: فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک دهم رشته تجربی فیزیک یازدهم رشته ریاضی فیزیک یازدهم رشته تجربی فیزیک دوازدهم رشته ریاضی فیزیک دوازدهم رشته تجربی کنکور…

پوسترها و فلش کارت ها

فیلم توضیحات فلش کارت ها قبلی بعدی کتابچه های فیزیک دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور تجربی و ریاضی فیزیک در ابعاد یک چهارم برگه A4 با کیفیت عالی چاپ شده…

کلاس خصوصی

جهت ثبت نام کلاسهای خصوصی و گروهی و نیز همایشها تماس بگیرید.  09129375809 دکتر یاور هزینه کلاس های خصوصی دکتر یاور در سال 403 ثبت نام دوره آموزشی جدید (روی…

نمونه فیلم های فیزیک کنکور

فصل اول: بردار فصل دوم: حرکت شناسی فصل سوم: دینامیک فصل چهار: کار و انرژی فصل پنجم: حرکت دایره ای فصل ششم: نوسان فصل هفتم: موج مکانیکی و صوت فصل…

یک دقیقه با یاور

یک دقیقه با یاور 1 یک دقیقه با یاور 2 یک دقیقه با یاور 3 یک دقیقه با یاور 4 یک دقیقه با یاور 5 یک دقیقه با یاور 6…

فیلم های آموزشی

یک دقیقه با یاور فیزیک دانشگاهی دی وی دی های آموزشی آنالیز فیزیک رشته ریاضی 1400 آنالیز فیزیک رشته تجربی 1400 تست دوازدهم تست یازدهم تست دهم نهایی دوازدهم نهایی…