منوی دسته بندی

فیلم های فیزیک دانشگاهی

فیلم های دانشگاهی

این فیلم ها مناسب دانشجویان در رشته های مختلف است. از مباحث مختلف فیزیک پایه دانشگاهی تا مباحث تخصصی تر را می توانید در این صفحه ببینید. Electronic Distance Measurement…